Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan ja henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja Viestintä Editin asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille, viestintätoimeksiantojen kohderyhmille, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille.

Henkilötietojen käsittelijä

 • Viestintä Edit
 • Y-tunnus: 2860525-5
 • 44800 Pihtipudas
 • 040 715 0708
 • Marja@viestintaedit.fi

Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa

 • Viestinnän asiantuntija, yrittäjä Marja Puustinen
 • 44800 Pihtipudas
 • 040 715 0708
 • Marja@viestintaedit.fi

Kenen tietoja käsittelen?

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Palveluntoimittajat
 • Sidosryhmät
 • Yhteistyökumppanit
 • Työnhakijat
 • Viestintätoimeksiantojen kohderyhmät

Mistä saan tiedot?

 • Asiakkaan tiedot asiakkaalta itseltään
 • Potentiaalisen asiakkaan tiedot julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä
 • Palveluntoimittajan tiedot häneltä itseltään
 • Sidosryhmään kuuluvan tiedot häneltä itseltään
 • Yhteistyökumppaneiden tiedot häneltä itseltään
 • Rekrytointiin osallistuvan tiedot häneltä itseltään
 • Viestintätoimeksiantojen kohderyhmät k.o. asiakkaalta tai julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä

Kuinka kauan tietojasi käsitellään?

 • Tietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelylle on perusteita.
 • Asiakkuudessa niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. Asiakkuuden päätyttyä käsittelen tietoja esimerkiksi, jos ex-asiakkaalla on maksurästejä.
 • Palveluntoimittajan tiedot poistan 12 kuukauden sisällä sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.
 • Sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden tiedot poistan 12 kuukauden sisällä yhteistyön päättymisestä.
 • Rekrytointiin osallistuneen tiedot poistan 12 kuukauden kuluessa prosessin päättymisestä.
 • Viestintätoimeksiantojen kohderyhmien tiedot poistan, kun toimeksiannon antaneen asiakkaan asiakkuus päättyy.

Henkilötietojasi voidaan säilyttää pidempään myös tilanteissa, joissa ne ovat osa erityisen tärkeitä asiakirjoja. Säilytän 10 vuoden ajan sopimukset ja muut merkitykselliset asiakirjat. Syynä on vahingonkorvausvelvollisuuden vanhenemisaika: velvollisuus yleensä päättyy kymmenessä (10) vuodessa vahingon sattumisesta tai sen havaitsemisesta lukien.

Näitä tietoja käsittelen

Käsittelen vain tietoja, jotka olet toimittanut tai joiden käsittelyyn olet antanut suostumuksesi tai jotka ovat saatavilla julkisesti, esimerkiksi:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Työnantaja
 • Henkilötunnus
 • Ammattinimike

Oikeutesi

 • Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa Viestintä Editin sinusta tallentamat henkilötiedot.
 • Oikaisemisoikeus: Jos havaitset tiedoissasi virheitä tai puutteita, sinulla on oikeus pyytää minua korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
 • Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että Viestintä Edit on käsitellyt henkilötietojasi lainvastaisesti tai että sillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.
 • Suoramarkkinointikielto: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin. Viestintä Edit ei luovuta henkilötietojasi suoramarkkinointitahoille.
 • Poisto-oikeus: Jos katsot, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen Viestintä Editin tehtävien kannalta, sinulla on oikeus pyytää poistamaan kyseiset tiedot. Jos sinulla on tästä huomauttamista, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.
 • Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että Viestintä Edit rikkoo henkilötietojasi käsitellessään tietosuojalainsäädäntöä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada Viestintä Editin tallentamat henkilötietosi yleisesti käytetyssä sähköisessä tiedostomuodossa.
Henkilötietopyyntöihin vastaa

Marja Puustinen
44800 Pihtipudas
040 715 0708
Marja@viestintaedit.fi

Miksi käsittelen tietojasi?

Viestintä Edit käsittelee useiden ihmisryhmien henkilötietoja. Käsittelyn pääasiallisena tarkoituksena on asiakkuuksien hoitaminen. Muista kuin asiakkaistani kerään henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yhteydenpidon kannalta.

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Markkinointi
 • Sidosryhmätoiminta


Kuka muu käsittelee tietojasi?

Käytän henkilötietojen käsittelyssä apunani ainoastaan laadukkaita palveluntoimittajia, joiden kanssa olen tehnyt tietosuoja-asetuksen mukaisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Toimittajia on keväällä 2022 vain yksi, yritykseni kirjanpitäjä.


Kuinka suojaan tietosi?

 • Käytän henkilötietoja koskevaan viestintään salattua sähköpostia
 • Verkossa on käytössä palomuuri
 • Rajaan tietoihin pääsyn tiukasti itseeni
 • Tietoja ei myöskään siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle